Museu d'Histròria de Barcelona
El projecte de tots
El projecte de tots

Col·leccionar la ciutat, un projecte ciutadà

Benvinguts al Laboratori del Museu d'Història de Barcelona. Entreu a un espai de treball destinat a construir relacions entre el Museu, la ciutadania, les entitats, les empreses i les institucions amb la finalitat de col·leccionar la ciutat, especialment la dels temps contemporanis. L'objectiu és la recopilació de documents, objectes i col·leccions que, units a la construcció de relats a partir de la recerca històrica, han de permetre millorar el coneixement de Barcelona i fer del museu, com més va més, un mirall de la ciutat.

Fa prop de 70 anys que va obrir el Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona amb una mostra estable de les seves col·leccions, que es va poder visitar fins a principis dels anys noranta. Ara, el MUHBA vol donar un nou impuls al conjunt d'objectes que custodia. Reduir amb rigor i criteri les mancances en la col·lecció dels darrers segles, des de la industrialització al segle XX i a l'era postindustrial, és un requisit fonamental per poder mostrar la trajectòria de Barcelona com a metròpoli europea moderna i com a capital de Catalunya.

Però el projecte de construir la col·lecció contemporània de la ciutat resulta inviable sense la col·laboració de la ciutadania. Per això us animem a participar-hi.

Sabeu d'algun objecte que pot tenir interès per a la col·lecció històrica de Barcelona?
Una col·lecció ha de respondre a criteris clars: per quina raó penseu que hauria de formar part de la col·lecció?
En voleu fer cessió o donació a la Col·lecció d'Història de Barcelona del MUHBA?
>>> Fer créixer la col·lecció

Avís Legal